Telefonos de Interese

 • Concello de Toques - 981 505 826
 • Colexio Público - 981 506 239
 • Servizos Sociais - 981 506 408
 • Centro de Saúde de Toques - 981 507 301
 • Servizo Municipal de augas - 649 411 486
 • Servizo Municipal de deportes - 626 445 816
 • Emerxencias - 112
 • Urxencias Médicas - 061
 • Garda Civil - 981 5005 007
 • Violencia de xénero - 016
 • Servizo de incendios - 085
 • Información ao cidadán - 012